flag

Om oss

Yazen startades 2021 och är en registrerad svensk digital vårdgivare med patienter inom Europa. Som vårdgivare är vårt mål att ligga i den absoluta framkanten vad gäller behandling av övervikt och fetma baserat på den senaste kunskapen och forskningen.
Vår metodik bygger på ett patientcentrerat arbetssätt med hela kvinnans behov i fokus.
Vi som arbetar i tjänsten är läkare med särskilt intresse för behandling av övervikt och fetma tillsammans med dietister, psykologer och personliga tränare.

Historien bakom Yazen

Jag heter Lina Nyhlén, är specialist i allmänmedicin med ett särskilt intresse för kvinnors hälsa. I mitt arbete som läkare på Yazen möter jag dagligen patienter som pga sin övervikt fått problem med exempelvis värk, högt blodtryck och nedstämdhet. Fram tills nu har vi i vården inte haft något bra att erbjuda förutom överviktsoperationer, de läkemedel vi har kunnat förskriva har haft begränsad effekt och många biverkningar. Enbart kostråd via dietist och fysisk aktivitet på recept kan ibland fungera under en begränsad period men kräver ofta stora ansträngningar och efter en tid med viktnedgång följer ofta en ännu större viktuppgång vilket skapar skuld, skam och känsla av hopplöshet hos patienten.
Det är därför för mig som läkare fantastiskt kul att nu kunna erbjuda en behandling som fungerar, som är mycket effektiv och säker och gör det möjligt för i princip alla att inte bara nå sin målvikt utan också att bibehålla den. Mina patienter kan nu minska eller tom helt ta bort sina mediciner när blodtrycket sjunker, blodsockervärden normaliseras eller värken minskar. De beskriver även ett förbättrat psykiskt mående, bättre självförtroende och förhöjd livskvalitet.
Kom igång direkt!
Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa
Kom igång
Nyfiken på mer? Följ oss på Instagram
© Yazen Health AB 2022