Tillfälligt erbjudande! Få en första bedömning av läkare utan kostnad för att se om vi kan erbjuda dig behandling.
Överviktig man

Mer än hälften av alla män över 40 år är överviktiga

Om du lever med övervikt är du långt ifrån ensam. Kampen för att gå ner i vikt kan däremot kännas lång och ensam. För många innebär övervikt och fetma (BMI ≥ 30) en stor påverkan på den fysiska och psykiska hälsan med sjunkande livskvalité och ökad risk för följdsjukdomar.

Fetma är klassat som en sjukdom men ofta möter man som patient fördomar och skuldbeläggande i kontakt med vården. En vanlig uppfattning är att det handlar om lättja och karaktär och att lösningen är enkel, bara att äta mindre och röra sig mer. Sanningen är betydligt mer komplex där genetik, samhällsutveckling och biologiska överlevnadsprocesser kan spela roll och motverka viktminskning.

Att jojo-banta och gå på dieter har blivit en del av livet för många. Statistiken för att lyckas är tyvärr dyster. Åtta av 10 personer med fetma som tidigare gått ner i vikt lyckas inte behålla den. 

Fetma är en sjukdom som beror på att kroppens signaler för aptit är förändrade och med moderna läkemedel kan man återställa balansen. 

Vital-T kombinerar modern läkemedelsbehandling med stöd av ett team bestående av läkare, dietist, psykolog och personlig tränare. Forskning visar att denna metod är överlägset bäst för en bestående och hållbar viktminskning.

M.D, Docent

Martin CarlssonJag har under många år behandlat patienter och bedrivit forskning inom bland annat livsstilssjukdomar, diabetes och övervikt. De senaste åren har jag ägnat mig mycket åt modern vård med digitala verktyg.

Behandling av brist på manligt könshormon och övervikt har tidigare varit ett delvis bortglömt område av vård och samhälle där patienter ibland skuld och skambelagts. Detta ska vi ändra på. Jag  ser fram emot att med vår nya tjänst optimera hälsan för våra deltagare.
Mångårigt verksam som specialist inom endokrinologi, internmedicin och klinisk kemi. Föreläsare och författare.

Magnus Nyhlen

Massa aenean sed ipsum praesent enim. Porttitor iaculis augue pulvinar nam feugiat. Aliquam morbi ut ultricies elementum adipiscing purus proin semper. Viverra accumsan tempus, vitae auctor a. Dictumst cras dui sit feugiat. Enim nulla pulvinar urna sit eu placerat.

Elinor Medhammar

Lacus, ultrices in ultrices tellus odio nunc urna. Massa aenean sed ipsum praesent enim. Porttitor iaculis augue pulvinar nam feugiat. Aliquam morbi ut ultricies elementum adipiscing purus proin semper. Viverra accumsan tempus, vitae actor a.

Victor Alamo-Holm

Lacus, ultrices in ultrices tellus odio nunc urna. Massa aenean sed ipsum praesent enim. Porttitor iaculis augue pulvinar nam feugiat. Aliquam morbi ut ultricies elementum adipiscing purus proin semper. Viverra accumsan tempus, vitae actor a.

Calle Mauritzson

Lacus, ultrices in ultrices tellus odio nunc urna. Massa aenean sed ipsum praesent enim. Porttitor iaculis augue pulvinar nam feugiat. Aliquam morbi ut ultricies elementum adipiscing purus proin semper. Viverra accumsan tempus, vitae actor a.
Style + Substance

Build an audience in pure style.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.